Zwierzęta


Fotografia zwierzęca ma ukazywać piękno i dynamikę zwierząt – realizuję sesje plenerowe oraz portrety upamiętniające najmilsze chwile ze zwierzakami. Wykonuję również zdjęcia dokumentujące udział w wystawach, konkursach i zawodach oraz zdjęcia do plakatów i na strony internetowe.